Zbornik ob 20. letnici koalicije Demos na Kamniškem

Objavljeno: .

Demos na Kamniškem

je nova knjiga o naši polpreteklosti, o ljudeh, ki so snovali slovensko in kamniško demokracijo, o uspehih in zadregah, o času, ki je prinesel pomembne spremembe. Knjiga, ki prinaša sporočilo o moči združevalne energije, ki je potrebna, ko se odločamo o najbolj vitalnih narodnih in družbenih interesih.

Vsebina - prelistajte knjigo:

(vsi prispevki so v pdf obliki)
Uvodni prispevki
Prelomni čas – oblikovanje opozicije

Metod Berlec: Zgodovinska koalicija Demos
Andrej Kotnik: Oris začetkov demokratičnih procesov na Kamniškem sredi osemdesetih let
Dr. Damjan Hančič: Uspelo nam je zaradi srčnosti, poguma in odločnosti
Marjeta Humar: Moje politično delovanje
Igor Podbrežnik: Prelomni čas, čas za Demos
Anton Hočevar: Razmišljanja o Demosu
Igor Podbrežnik: Analiza nastopa kamniškega Demosa na volitvah 1990

Demosove stranke na Kamniškem – temelj demokratizacije

Tone Stele: SDZ – Slovenska demokratična zveza
Milan Windschnurer: 1990–1994, prvi mandat krščanskim demokratom tudi na Kamniškem
Anton Hočevar: Podružnica SKZ Tuhinjska dolina – ustanovitev
Breda Podbrežnik Vukmir: SDZS – za svobodo duha in človekovo dostojanstvo
Branko Novak: Zeleni v obdobju sodelovanja v kamniškem Demosu (1990–1992)

Zmaga Demosa – nova občinska politika

Mihael Novak: Kako sem prišel v politiko
Tone Stele: Odločitev za politično delovanje
Anton Hočevar: Moja politika

Kamniški demosovi poslanci – snovanje in oblikovanje demokratične Slovenije

Dr. Angelca Žerovnik: Politični začetki naše države – veliki načrti Demosa
Jože Berlec: Moj pogled na dogajanje v obdobju okoli osamosvojitve in moja vloga
Branko Novak: Poslanec v Zboru občin Republiške skupščine

Demos – nosilec pomembnih upravnih in gospodarskih sprememb

Tomaž Drolec: DEMOS je spoštljiva vrednota
Ivan Hribar: Razvojni program za demografsko ogrožena območja v kamniški občini – program za Tuhinjsko dolino

Demos – nosilec novih pogledov na zgodovino

Milan Šuštar: Zbornik žrtev II. svetovne vojne v občini Kamnik

Ljudje – nosilci demokratizacije

Nejka Drolec: Demos na Kamniškem, 20 let kasneje
Mateja Poljanšek, Mateja Radež Klinar in Tatjana Humar-Jurič: Zelene k Zelenim
Ivana Skamen: Ženska na pluralističnem prepihu
Vid Kadunc: Uspeli smo lahko samo s pokončno držo
Opravš Franc: Ustanovili smo stranke, da bi kljubovali takratni oblasti
Peter Pibernik: Čas velikih premikov
Peter Stele: Upam, da bodo vsi Slovenci nekoč spoznali vso resnico
Janez Trebušak: Demos je deloval povezovalno
Albert Žibert: Volitve in Demos predstavljajo zgodovinski preobrat v Sloveniji
Mihael Babnik: Moj pogled na delo v prvi demokratično izvoljeni občinski skupščini in na koalicijo Demos
Janez Bergant: Spomini na volitve v daljnem letu 1989
Ivo Gašperič: Spomini na slovensko pomlad
Franc Grkman: Vodja Slovenske kmečke zveze v Komendi
Marjan Jerman: Za prihodnost kmečkega stanu
Jože Jelen: Zeleni Kamnika od jeseni 1991 do pozne pomladi 1993
Marjan Kladnik: Nekaj misli o naši novi demokraciji, ko smo vsi iz tovarišic in tovarišev postali gospe in gospodje
Franc Obolnar: Želim, da Slovenci volimo poštene in pametne ljudi
Pavle Ocepek: Spomini na slovensko pomlad – dvajset let kasneje
Roman Rener: Priprave na ustanovitev SKD in izvedba ustanovnega zbora občinskega odbora v Kamniku
Marko Zadrgal: Odločitev za Demos
Milan Windschnurer: Zakaj sem se odločil za Demos?

DODATEK: Demos na Kamniškem - dogodki in dokumenti

Uredništvo in izdajatelj zbornika