Koalicija Za otroke gre!: V četrtek, 26. marca 2015, je Državni zbor ustavil zbiranje podpisov za referendum

Objavljeno: .

Pred vsemi, ki se ne strinjajo z določbami novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, pa sta dve oviri, s katerima se lahko spopadejo samo pobudniki zahteve za razpis zakonodajnega referenduma . Pobudnik zahteve za razpis zakonodajnega referenduma je vsak, ki pobudo overi na upravni enoti s svojim podpisom.

Zelo je pomembno, da se predpisanih 40.000 podpisov pobude za referendum zbere, preden se vladajoča večina v Državnem zboru, ki je sprejela novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, odloči preprečiti razpis referenduma. Tem odločitvam Državnega zbora se lahko zoperstavijo  pobudniki za razpis referenduma, ki se lahko pritožijo na ustavno sodišče in izpodbijajo parlamentarne sklepe.

 
 

IZJAVA ZA JAVNOST, Koalicije "Za otroke gre!"

V Koaliciji »Za otroke gre!« smo do zadnjega upali, da Državni zbor ne bo podlegel radikalizmu Združene levice  in ne bo sprejel njihovega predloga o prepovedi referenduma. Gre za protiustaven in nezakonit sklep državnega zbora, ki meče slabo luč na slovenski demokratični in pravni red. 

Ta odločitev Državnega zbora pomeni klofuto vsem državljankam in državljanom, ki so oddali svoj podpis za razpis referenduma ter vsem, ki spoštujejo temeljne pravice otrok, staršev in starih staršev. Prepoved referenduma je dodaten, nedopusten udarec slovenski demokraciji potem, ko je Državni zbor preprečil demokratično razpravo s skrajšanim postopkom sprejemanja sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. S to odločitvijo so poslanci zavestno odvzeli del temeljnih državljanskih pravic, ki jih državljanom zagotavlja Ustava RS.

V Koaliciji »Za otroke gre!« prosimo vse, ki podpirajo naša prizadevanja, da se tudi v teh časih, ko so s strani večine v Državnem zboru grobo poteptana naša temeljna čustva in občutek pravičnosti, vzdržimo vseh dejanj, ki bi pomenila kakršnokoli nespoštovanje in nestrpnost. V teh težkih trenutkih pokažimo mirno in dostojanstveno držo.

V Koaliciji »Za otroke gre!« upamo, da ustavno sodišče ne bo podleglo radikalizmu Združene levice in bo o tej zadevi odločilo v skladu z ustavo ter mednarodnimi dokumenti o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Metka Zevnik in Aleš Primc, sovoditelja Koalicije "Za otroke gre!"

Predsednik DZ dr. Milan Brglez je kot prvi dan roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določil ponedeljek, 23. marec. Zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov je 26. april, je pojasnil dr. Brglez. Zahtevo za razpis referenduma lahko vloži najmanj 40.000 volivcev, in sicer najpozneje v sedmih dneh po preteku roka za zbiranje podpisov.

Če bo zahteva tudi vložena, mora DZ razpisati referendum. Vendar, Državni zbor lahko:

  • presodi, da bi z odložitvijo uveljavitve novele ali zaradi zavrnitve novele nastale protiustavne posledice, in lahko zahteva, naj o tem odloča ustavno sodišče.
  • že z navadno večino odloči, da referenduma ne razpiše, če oceni, da je pobuda neskladna z ustavo, saj je po novi referendumski ureditvi prepovedan  razpis referenduma o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Deklaracija za pravice otrok, staršev in starih staršev

 

Da bi bila Slovenija resnična domovina vseh državljank in državljanov, v kateri bomo vsi lahko brez diskriminacije, svobodno in v miru živeli, izražamo našo trdno voljo in pripravljenost, da si bomo po svojih najboljših močeh prizadevali za:

1. Spoštovanje temeljne pravice otroka, da je posvojen v zanj najboljše okolje, kar vključuje življenjsko skupnost ženske in moškega ter možnost, da svojega vnuka posvojijo stari starši.

2. Spoštovanje temeljnih pravic staršev, da otroke vzgajajo v skladu z lastno vestjo, odgovornostjo in verskim prepričanjem, ne da bi bili otroci ali starši zaradi tega diskriminirani.

3. Spoštovanje temeljnih pravic staršev in otrok, da otroci v šoli niso izpostavljeni pouku, še posebej na področju spolnosti, s katerimi se starši ne strinjajo. Za pravico staršev, da otroka brez diskriminacije zavarujejo pred škodljivimi vsebinami v šoli (kot npr. priročnik Ljubezen je ljubezen).

4. Spoštovanje pravice do ugovora vesti za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju ter kandidate za zaposlitev, da ne bodo diskriminirani zaradi svojega prepričanja, kot npr. da obstajata naraven ženski in moški spol, ali da je za otroka najbolje, da ima mamo in očeta.

5. Bo država v skladu s slovensko Ustavo ščitila materinstvo, očetovstvo, otroke in družino pri oblikovanju in izvajanju družinskih, šolskih in drugih državnih politik.

6. Vpis definicije zakonske zveze kot življenjske skupnosti ene žene in enega moža v Ustavo Republike Slovenije.

7. Ustavno prepoved t.i. nadomestnega materinstva, ki je oblika trgovine z ljudmi in izkoriščanja žensk.

8. Ureditev vseh socialnih pravic ter dolžnosti istospolnih parov, ki izhajajo iz njunega skupnega življenja, na način kot velja za pare različnega spola, v ločenem zakonu zunaj družinske zakonodaje.

Koalicija »Za otroke gre!«

 

Deklaracija je bila sprejeta v Ljubljani Na shodu “Dan Ljubezni” 3. marca 2015. (vir: casnik.si)

Aleš Primc, vodja Civilne iniciative za družino in pravice otrok:

"Papež Frančišek je podprl referendum za pravice otrok in staršev na Slovaškem.

Prvič 22. januarja letos v Domu Sv. Marte. Takrat se je Slovakom zahvalil za »pozornost, ki jo namenjajo obrambi družinskih vrednot« in jih prosil, naj bodo pogumni.

Svojo podporo referendumu je ponovil v sredo, 4. februarja, ko je slovaške romarje pozdravil z besedami: »Pošiljam pozdrave slovaškim romarjem in preko njih želim izraziti svojo podporo Cerkvi na Slovaškem. Spodbujam vse, da nadaljujejo boj v obrambo družine, ki je osnovna celica družbe, ki posreduje življenje.«

Na referendumu bodo Slovaki odločali o tem a) da je zakonska zveza opredeljena kot zveza enega moškega in ene ženske; b) da istospolni pari ne morejo posvojiti otroka; c) da imajo starši pravico, da lahko umaknejo svoje otroke iz spolne vzgoje v šolah in od pouka, ki promovira evtanazijo.

O podobnih vprašanjih, se bo v naslednjih tednih odločalo tudi v Sloveniji. Podporo prijateljem na Slovaškem lahko zato razumemo tudi kot podporo papeža Frančiška našim prizadevanjem." (Vir: 24kul.si)

 

Tagi/značke: Papež Frančišek Civilne iniciative za družino in pravice otrok Aleš Primc Milan Brglez Državni zbor pobuda za referendum