Anton Tomažič: 14 polresnic, sprenevedanje, lažne obljube in brisanje spomina so rastišča "novih obrazov"

Objavljeno: .

»Svojo legitimnost želimo preizkusiti, ne zato, ker bi mislili, da je nimamo - zveza komunistov je to legitimnost dobila med narodnoosvobodilnim bojem in v revoluciji - ampak zato, da bi legitimnost potrdili demokratično, na volitvah, ki so opisane in za kakršne se zavzemamo, v tem dokumentu.« (MILAN KUČAN: Za evropsko kakovost življenja, Osnutek Programskega dokumenta Zveze komunistov Slovenije za 11. Kongres, 26. 10. 1989)

 

Zgornji citat vodje slovenskih komunistov je morda doslej najbolj direktno priznanje, da Partija svoje legitimnosti ni preizkusila že 45 let. Ker gre res za zanimiv izdelek in ker v istem dokumentu Zveza komunistov vabi k razpravi tudi nečlane ZKS, bom skušal nekoliko oceniti dokument Za evropsko kakovost življenja in s tem podati svoj skromen prispevek k temu, da volivci komunistom ne bi potrdili še drugi 45-letni mandat.

 Anton Tomažič je bil med najbolj anžiranimi aktivisti v procesu nastajanja slovenske demokratične opozicije, ki je na prvih večstrankarskih volitvah po drugi svetovni vojni dobila mandat državljanov Slovenije, da izpelje vse ključne korake v samostojno Slovenijo. Iz časa priprav na volitve je ohranil vrsto dokumentov in avtorskih zapisov, med njimi tudi tega, ki pokaže model delovanja komunistične elite, ki se je ohranil vse do današnjih dni in našel tudi posnemovalce pri ostankih takratne demokratične opozicije. Arhivski zapis, ki ga objavljamo potrjuje, da niso bili samo opozicijski voditelji tisti, ki so ugotovili, kot je prisotne pri maši za domovino nagovoril nadškof Stanislav Zore (2014. Nagovor nadškofa Stanislava Zoreta pri maši za domovino v ljubljanski stolnici. ), da se je »/…/ čas dopolnil tudi v našem narodu. Dopolnitev časa je moral nekdo zaznati. Nekdo je moral s pozornim opazovanjem in presojanjem znamenj časa ugotoviti, da so se razmere spremenile do te mere, da omogočajo izpolnitev pričakovanj.«.

Očitno je tudi takratno vodstvo komunistov zaznalo, da se je potrebno potuhniti, spremeniti retoriko in čakati na priložnost. Očitno so bili uspešni, zase, za svoje potomce, ki nam danes vladajo. Družba kot celota pa se poglabljamo vedno globlje v močvirju laži, polresnic, sprenevedanj in sledimo lažnim prerokom.

Igor Podbrežnik 

Najprej priznanje za pozitivno stran tega programskega dokumenta! Ta je predvsem v njegovi OBLIKI, ki res odseva profesionalen pristop in je odličen dokaz za to, kaj je PRAVI POLITIČNI MARKETING. Odkritosrčno je navedeno, da SM-Studio marketing ni skrbel le za celostno podobo, temveč tudi za »KREATIVNO STRATEGIJO«! Jasno je, da je iz dolgoveznih tekstov politikov vrgel ven vse, kar se ne prodaja in dodal še simpatične mednaslove, na katere se doslej komunisti niso še nikdar spomnili (npr. Trženje s kulturnim delom ni smrtni greh). Kot dobronamerno pripombo naj pripomnimo le, da ni navedenih nekaj virov, od koder so sestavljavci gradiva nesramežljivo jemali ideje (npr. Nova revija 57, programi Slovenske demokratične zveze, Socialdemokratov, Zelenih, ZSMS, itd.), vendar smo prepričani, da navedeni subjekti ne bodo imeli nič prosti temu kopiranju, še posebno, če bodo komunisti izposojene ideje skušali tudi uresničiti.

In v čem je glavni uspeh profesionalnega pristopa in mastno plačanega političnega marketinga? Poenostavljeno bi lahko rekli, da v tem, da svojemu nasprotniku pomaga iz gnoia delati zlato, iz lastnih napak vrline in iz številnih grehov prav tako številne zasluge! Politični marketing zna neko stranko po 45 letih absolutne in brezobzirne oblasti, zaviranja slehernega demokratičnega razvoja in družbenega napredka kar čez noč narediti za »stranko družbene prenove, spodbujevalko in nosilko demokratičnih družbenih sprememb" (Ciril Ribičič, isti dokument). Res genialno: čim več gnoja bo pokazala inventura preteklih 45 let, tem večje bodo zasluge te iste »stranke družbene prenove«, in tem bolj bo »legitimna«, da še naprej »kida«. Če pa politični marketing odmislimo, bi lahko dokument "Za evropsko kakovost življenja" ocenili kot višek nesramnega in ciničnega zanikanja vseh svojih lastnih načel iz preteklosti.

To zadnjo trditev moram seveda dokazati in to bom storil, ko bom analiziral Dokument po vsebini. Nejevernemu bralcu že na začetku zagotavljam, da so vsi naslednji citati, podani z velikimi črkami, dejansko in dobesedno vzeti iz programskega dokumenta Zveze komunistov Slovenije, ne pa morda iz kakšne etablirane zahodne konservativne strank, ki se jih gotovo ne bi sramovala!

1      Institucija opozicije je strukturni pogoj racionalne opozicije

To izjavlja organizacija, ki je še do pred nekaj meseci pristajala kvečjemu še na »nestrankarski pluralizem«. Hkrati je to svojevrstno priznanje, da smo 45 let živeli brez racionalne politike!

2      Ustava SR Slovenije je izvirna, Ustava SFRJ pa je izvedena

To izjavlja organizacija, ki hkrati pošilja svoje člane v delovno skupino za pripravo nove jugoslovanske ustave (pred novo slovensko ustavo).

3      Ni lastnine brez lastnika

To izjavlja organizacija, kateri je uspelo skoro celotno narodno gospodarstvo spraviti pod plašč »družbene lastnine«, kot izrazite lastnine brez titularja in s tem tudi katastrofalno neučinkovite.

4      Nasprotujemo temu, da bi tuje pravne ali fizične osebe lahko kupovale zemljišča v okviru Slovenije

To ozko stališče, katerega se ne bi sramovala nobena skrajna zahodnoevropska desničarska stranka, podaja organizacija, kateri je bil šo do včeraj (danes) temelj internacionalizem!

5      Podpirali bomo kapitalsko povezovanje podjetij in prodajo podjetij podjetniškim skupinam

To izjavlja organizacija, ki se je od samega začetka borila proti kapitalu in je še včeraj prisegala na samoupravljanje delavcev, ki bodo sedaj postali predmet kupoprodaje…

6      Zavzemamo se za uveljavitev trga dela

To izjavlja organizacija, ki je še do včeraj imela za svoje geslo stavek »Proletarci vseh dežel združite se!

7      Smo za odpravo zemljiškega maksimuma

S takšno izjavo si skuša nabirati predvolilne točke organizacija, ki je uveljavila in do danes branila zemljiški maksimum ter preganjala »bogate kulake«.

8      Terjamo ekološko sanacijo velikih živinorejskih kompleksov

To izjavlja organizacija, ki je s svojo katastrofalno kmetijsko politiko in negativno kadrovsko selekcijo uspela to deželo temeljito zasvinjati.

9      Zavzemamo se za odpravo monopola nad prometom lesa

Da, prav ste prebrali, to zahteva taista organizacija, ki je vse doslej ta monopol zagotavljala, omogočala in zakonsko sankcionirala!

10  Zavzemamo se za razvoj prenovljenih gimnazij

Da, za to se zavzema organizacija, ki je izvedla akcijo usmerjenega izobraževanja in likvidacijo gimnazij!

11  Zavzemamo se za uspešno, moderno in avtonomno univerzo

To izjavlja organizacija, ki je z ideološkimi čistkami zavrla svobodno misel na Univerzi Edvarda Kardelja.

12  Zavzemali se bomo za odpravljanje vseh tistih zakonskih določil, ki omejujejo svobodo obveščanja

Potem, ko so sprejeli številne omejitve (Zakon o javnem obveščanju) in represivne zakone (Kazensko zakonik), se bodo sedaj dobrikali ljudem, kako dobri so, da jih odpravljajo.

13  Zavzemamo se za prehajanje mej z osebno izkaznico

To izjavlja organizacija, ki je sprejela zakone, ki še danes omogočajo zavrnitev izdaje potnega lista komurkoli brez najmanjše obrazložitve.

14  Zveza komunistov Slovenije pri vstopanju ne bo več spraševala ljudi, ali verujejo ali ne… (Varianta: Kot pogoj za vstop v Zveza komunistov Slovenije ohranjamo pripadnost materialističnemu svetovnemu nazoru)

Glede na dosedanjo usodo praktično vseh komunističnih načel, predvidevam, da bo Varianta zavrnjena in da bodo »smeli« v Zvezo komunistov Slovenije vstopati tudi verniki (in to tudi, če ne bodo plačevali članarine).

Res pa je, da je vprašanje VSTOPANJA v to organizacijo bolj akademske narave, saj vrste čakajočih niso ravno takšne kot tiste, ki so se pojavile ob razpadanju Berlinskega zidu - na vzhodni strani…

 

Tagi/značke: Demos Lokalne volitve AntonTomažič Zveza komunistov Slovenije Milan Kučan Republika Slovenija