Tina Romšak: Ljubezen do pokojnih je najnesebičnejša stopnja ljubezni

Objavljeno: .

V četrtek, 26. marca, bo ob 18.30 spominska maša za vse pokojne, povezane z Gimnazijo in Srednjo šolo Rudolfa Maistra. Maševal bo nadškof in metropolit p. Stane Zore, nekdanji dijak šole.

Gimnazija Kamnik, ustanovljena 1949. leta, je bila desetletja vzgon in vodilo kulturnega življenja v Kamniku. S širitvijo dejavnosti in programov v Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik je danes ena osrednjih izobraževalnih ustanov v Sloveniji. Mnogo izjemnih ljudi, povezanih z njo, profesorjev, nekdanjih dijakov in sodelavcev, je že odšlo. S sveto mašo smo se tako spomnili prav njih in združili spomine, spoštovanje in ljubezen.

Gimnazija je bila, kljub majhnosti, že kmalu po ustanovitvi l. 1949, uveljavljena vzgojno-izobraževalna ustanova v slovenskem prostoru. Glede na to, da nikoli ni uveljavljala »numerus clausus«, torej ni omejevala vpisa glede na osnovnošolski uspeh, je s kasnejšo širitvijo programov v vsem šestinšestdesetletnem obstajanju omogočila možnost šolanja tistim, ki so v izobraževanju iskali svojo pot v življenje.

Čemu torej spominska maša za vse pokojne s te šole?

Najbolj za vse učitelje, profesorje, ki so z etičnim življenjskim zgledom, ljubeznijo ter bogatim znanjem vzgajali in učili; nato za vse dijake, sošolce, ki so jim prezgodaj umrle sanje in se je iztekla njihova življenjska pot. A tudi za vse druge delavce šole – brez njih življenja na šoli ne bi bilo.

Soeren Kierkegaard je zapisal, da je ljubezen do pokojnih najnesebičnejša stopnja ljubezni. Odgovor na gornje vprašanje je torej tu.

foto: kamnik.si in Matevž Skamen

 

Tagi/značke: Rudolf Maister nadškof Zore Tina Romšak Šemso Mujanovič