Priznanja društva ob 25-letnici oblikovanja koalicije Demos na Kamniškem

Objavljeno: .

V teh dneh mineva 25 let od oblikovanja koalicije Demos na Kamniškem. Novembra 2013 je minilo 25 let od ustanovitve enega od treh kamniških odborov Slovenske kmečke zveze, 20. maja  1989  je bil ustanovljen občinski odbor Socialdemokratske zveze Slovenije, v teh dneh pa je minilo 25 let od ustanovitve Zelenih Kamnika in kamniškega odbora Slovenskih krščanskih demokratov, ustanovljen pa je bil tudi iniciativni odbor Slovenske demokratične zveze. ​
V Društvu Demos na Kamniškem, ki je bilo ustanovljeno prav z namenom, da se ohranja tradicija demokratične opozicije Demos, ki je leta 1990 prevzela odgovornost za izvedbo osamosvojitve, so prepričani, da  je potrebno prelomne dogodke v demokratizaciji slovenske in kamniške občinske politike v obdobju nastajanja samostojne Slovenije dostojno proslaviti. Veseli so bili povabila mag. Mateja Tonina, poslanca NSi v Državnem zboru, da skupaj pripravijo sprejem takratnih aktivnih udeležencev teh zgodovinskih dogodkov. Sprejem je bil 19. januarja v Penzionu Repnik v Vrhpolju pri Kamniku. 
 
Gostitelja mag. Matej Tonin in mag. Igor Podbrežnik sta povabila tudi Antona Tomažiča, ki je leta 1990 vodil regijsko koordinacijo strank koalicje Demos, bil izvoljen za delagata v Skupščino RS, kjer je opravljal več vodstvenih funkcij v delovnih telesih.
Gostitelja mag. Matej Tonin in mag. Igor Podbrežnik sta povabila tudi Antona Tomažiča, ki je leta 1990 vodil regijsko koordinacijo strank koalicje Demos, bil izvoljen za delagata v Skupščino RS, kjer je opravljal več vodstvenih funkcij v delovnih telesih. 
 
V pozdravnem nagovoru je poslanec mag. Tonin izrazil spoštovanje vsem, ki so vodili politično delo kamniških odborov strank koalicije Demos. Povedal je, da se mlada generacija krščanskih demokratov zaveda pomena dejanj, ki so jih storili njihovi predhodniki, da skušajo slediti njihovi politični misli in jo ves čas nadgrajevati skladno z izzivi aktualnega časa. Mag. Tonin je izrazil pričakovanje, da bo desnica kot celota lahko uspešna, če preseže dnevna nasprotja in rivalstva in se poenoti okoli ključnih ciljev. To potrjujejo izkušnje Demosa, ki je z enotnim političnim nastopom uspel prepričati volilno telo, da je samostojna Slovenija priložnost, ki kasneje v prihodnosti ne bo več dosegljiva. Zato je bil Demos uspešna politična skupina.
 
Sprejema sta se udeležili tudi Marta Lavrič Tomšič, vdova po Francetu Tomšiču, in Alenka Magister, vdova po Marku Magistru, prvem predsedniku občinskega odbora Krščanskih demokratov v takratni občini Kamnik
 

Mag. Igor Podbrežnik, predsednik Društva Demos na Kamniškem je povedal, da je Demos združeval ljudi, ki so razumeli sporočilo takratnega časa in so brez premišljevanja in dolgih sestankov naredili vse kar je bilo potrebno, da je Slovenija postala samostojna država. Uspeh na aprilskih volitvah pred 25. leti je koaliciji Demos na Kamniškem ponudil priložnost za sooblikovanje prihodnosti občine. Demos je deloval vključujoče, zato je k svojemu delu pritegnil tudi tiste, ki strankarsko niso bili opredeljeni in so bili pripravljeni dati svoj prispevek k razvoju občine. Odločitev za prevzem odgovornosti štejemo za drzno, še posebej, če upoštevamo dejstvo, da so bili vsi udeleženci brez prehodnih izkušenj na političnem in upravnem področju. 

 

 
Franc Obolnar je prejel priznanje Občnega zbora Društva Demos na Kamniškem za prizadevno delo za ustanovitev občinskega odbora Slovenske demokratične zveze in Demosa na Kamniškem, zavzeto sodelovanje pri organizaciji demokratičnih volitev in dolgoletno skrb za prikrita grobišča žrtev povojnih pobojev. Franc Obolnar je pomembno prispeval k širjenju vedenja o posledicah revolucionarnega nasilja na Kamniškem.
Mag. Igor Podbrežnik je še posebej izpostavil, da je bil Demos na Kamniškem uspešen tudi na volitvah v slovensko skupščino, saj so bili iz občine Kamnik vanjo izvoljeni kar štirje: dr. Angelca Žerovnik, France Tomšič, Branko Novak in Jože Berlec, kar je enkraten dosežek, ki ga do danes na Kamniškem še ni nihče presegel.
Žal je gripa, ki se nezadržno širi, nekoliko skrčila število gostov, ki so bili povabljeni na sprejem, vsi prisotni pa so prejeli društvena priznanja za pomoč in aktivno sodelovanje pri organizaciji in delovanju prve demokratične opozicije po II. svetovni vojni na Slovenskem.

 

Tekst: urednik

Foto: Matevž Skamen

Tagi/značke: občina Kamnik Demos Matej Tonin Komenda AntonTomažič Penzion Repnik