Kdaj bodo Slovenci ponovno zahtevali svojo mošnjo, puško in palico, kot je to maja 1989 zahteval France Tomšič?

Objavljeno: .

France Tomšič - človek poguma, načelnosti in iskrenega boja za slovensko delavstvo

25. marca je minilo 6 let od prezgodnje smrti Franceta Tomšiča, enega izmed očetov slovenskega naroda. Spomnimo se ga kot človeka poguma, načelnosti in iskrenega boja za slovensko delavstvo. Kot simbol slovenskega delavstva ga je prepoznala celotna Slovenija.

dr. Marjan Dolgan: France Balantič

Objavljeno: .

Balantičeva prerokba, ki jo je izpovedal v svoji poeziji, da bo umrl v plamenih, se je uresničila. Balantičevo sežgano truplo so vaščani z drugimi zoglenelimi trupli in okostji pokopali v skupnem grobu. Ta je bil v komunističnem režimu zanemarjen, tudi to je napovedal v svoji pesmi, ker ideološki fanatiki niso pustili, da bi ga svojci umrlih urejali. Balantičeve starše je novica o sinovi smrti strla. 

Tilka Jesenik: Domači kraj, kako mi spet boš drag!

Objavljeno: .

Vem, da je najlepši kraj na svetu Kamnik in tudi gora še nisem pozabil. France Balantič 

 

Pesnika Franceta Balantiča se njegov Kamnik ne sme več sramovati zaradi njegove smrti v ognju, čeprav na nasprotni strani, ker je njegova pesem močnejša. Slovenska beseda, ki je najčistejši vir slovenstva, je v Balantičevi pesmi tako svetla in čista, brez madeža preteklosti; v njej je samo danes in jutri. Njen zven je vedno močnejši, glasnejši, slišati ga morajo tudi Kamničani, sprejeti ga mora njegov Kamnik. Pesem, ki je živa zaradi plemenitosti slovenske besede, bo živela večno. 

 

France Tomšič: Oče imena Demos je Matjaž Šinkovec

Objavljeno: .

France Tomšič, slovenski Lech Walensa15. decembra 1987 je bil na protestnem zborovanju prek 4000 stavkajočih delavcev v Litostroju ustanovljen Iniciativni odbor socialno demokratske zveze (stranke) Slovenije (SDZS ). Danes je v Evropi precej razširjeno mnenje, da je ta korak storila Poljska, kar pa ne drži, saj je bil v Gdansku leta 1980 rojen sindikalni pluralizem. Sam Lech Walensa mi je zagotovil, da o političnem pluralizmu tisti čas nihče ni upal razpravljati ( želje v tej smeri pa so seveda bile). Realno gledano je DEMOS pričel nastajati s 15. decembrom 1987, z dnem, ko je pričela delovati prva opozicijska stranka, pa čeprav sprva imenovana kot Iniciativni odbor SDZS.

(Prispevek z originalnim naslovom ''20 let kasneje'' je F. Tomšič predstavil 26. 11. 2009 na mednarodni konferenci ''20 let kasneje'', ki jo je v Ljubljani organiziral Inštitut dr. Jožeta Pučnika)

Akademik dr. Janko Kos: France Balantič med modernostjo in tradicijo

Objavljeno: .

Prispevek namenja pozornost tistim odlikam Balantičevega pesništva, ki doslej v strokovni literaturi še niso bile dovolj upoštevane: najprej dejstvu, da gre za primer "čiste" poezije v nasprotju z ideološkim pesništvom mnogih njegovih sodobnikov; nato spoju izpovedovalnosti in oblikovalnosti, ki sta v njegovih pesmih enakovredni in skladni; nazadnje pa klasičnosti te poezije, v kateri se druži slovenska tradicija, predvsem Prešernova, s prvinami moderne evropske poezije ne samo na formalno-estetski ravni, ampak predvsem na vsebinski – tu se dotika bistvenih problemov modernega človeka, kot so izgubljenost v odtujenem svetu, erotična zasvojenost, nevarnost zgodovinskega časa, vrednostna praznota nihilizma, iskanje rešitve v Bogu. V oblikovanju te problematike se Balantič opira tako na klasične pesniške forme kot na metaforiko in asociativnost modernega pesniškega jezika.