Kristjani v politiki

Objavljeno: .

Kulturno društvo Svetega Jakoba in Društvo Demos na Kamniškem sta v petek, 21. februarja, organizirala večer z naslovom Kristjani in politika, na katerem so nastopili poslanci Nove Slovenije v Državnem zboru: Ljudmila Novak, predsednica NSi, mag. Matej Tonin, vodja poslanske skupine NSi, Jožef Horvat in Iva Dimic, podpredsednica NSi. Večer v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku je pritegnil zanimanje nad 140 poslušalcev.

Od leve proti desni sedijo: Jože Horvat, Ljudmila Novak, mag. Matej Tonin in Iva Dimic.

Ljudmila Novak je govorila o zgodovini Slovenskih krščanskih demokratov (SKD) in njene naslednice, Nove Slovenije, nato pa predstavila še delo krščanskih demokratov od leta 2011 dalje, ko se je NSi vrnila v parlament. Komentirala pa je tudi aktualne politične zadeve, kar je navzoče še posebej zanimalo in o čemer je pozneje tekla obširna razprava.
Mag. Matej Tonin se je osredotočil na konceptualne teme, saj je govoril o opredelitvi krščanske demokracije, o njeni ideologiji in idejnih temeljih ter o krščanskodemokratski gospodarski politiki, ki temelji na konceptu socialno-tržnega gospodarstva, ta poudarja odgovorno svobodo zasebne gospodarske pobude ob hkratni skrbi za socialno pravičnost oz. socialno ravnovesje in trajnostni razvoj.

 Jožef Horvat je nanizal nekaj misli o kristjanih in politiki. Na zelo znano vprašanje, ali je politika za kristjane, je odgovoril pritrdilno, saj je politika, če jo pojmujemo s krščanskega vidika, posebna oblika ljubezni do bližnjega - ker mora skrbeti za skupno dobro vseh članov družbe, uresničevati solidarnost, zagotoviti številne javne dobrine, ščititi pred nasiljem in nevarnostmi, še zlasti najšibkejše, ljudem omogočati, da čim bolj razvijejo svoje potenciale in živijo v sožitju s svojimi bližnjimi. Razpravljal pa je tudi o tem, zakaj so volivci do kristjanov v politiki zahtevnejši, in prišel do odgovora, da imajo kristjani kot tisti, ki pričujejo za Kristusa, tudi v politiki posebno odgovornost - da so, kot pravi Evangelij, luč sveta in sol zemlje, torej vzor drugim, kako po krščanski veri živeti in delovati tudi v politiki.

Iva Dimic pa je predstavila tipične politike krščanske demokracije, med katerimi posebno mesto zavzema družinska. Predstavila je bistvene dosežke NSi na tem področju od leta 2011 dalje: družine uravnoteženje javnih financ pod kratkotrajno desnosredinsko vlado leta 2012 ni prizadelo tako zelo, kot bi jo sicer; prav NSi je dosegla, da se porodniška nadomestila niso zmanjšala, da se pri pokojninski dobi ženskam upošteva tudi število otrok; po nastopu sedanje leve vlade so krščanski demokrati veliko prispevali k temu, da velike družine, ki imajo kombije in morajo imeti najdražje avtocestne vinjete, lahko zahtevajo od države povračilo dela stroškov za nakup vinjete. Kot mati petih otrok pa je navzočim predstavila svoje bogate izkušnje z usklajevanjem družinskega ter poklicnega življenja, kakor tudi program NSi na tem področju – omogočanje dela na domu, spodbujanje družinskega podjetništva in družinskih kmetij, zaposlitev za nepolni delovni čas itn.

Sledila so številna vprašanja navzočih. Nekateri so poslancem predstavili svoje konkretne osebne stiske in predlagali, za kaj naj se zavzemajo, drugi pa so želeli predvsem pojasnila glede aktualnega dogajanja v Sloveniji. Poslanci krščanskih demokratov so si vzeli čas za vsakega od posameznih razpravljavcev, jim pojasnjevali in odgovarjali, si izmenjali poglede ter stališča, nato pa z živahno razpravo nadaljevali še na pogostitvi.

Zapisal: Primož Zupan, tajnik OO NSi Kamnik