1. seja UO društva

Objavljeno: .

Zapisnik 1. seje upravnega odbora društva demos na kamniškem

Prisotni: Igor Podbrežnik, Leon Pirman, Tone Stele, Marjeta Humar in Branko Novak

Ppravičeno odsotni: Matevž Skamen, Franc Grkman in Marjan Jerman.

Dnevni red seje::

  1. Delovne zadolžitve posameznih članov UO (članstvo, odnosi z javnostjo, itd)
  2. Predlog postavitve spletne strani (Branko Novak)
  3. Sklep o začetku priprave letnega delovnega načrta in načrta finančnega poslovanja društva
  4. Predlog sklepa o članarini
  5. Predlog sklepa, da podamo ponudbo Občini Kamnik za skupno organizacijo občinske proslave ob 20. letnici plebiscita.

Dnevni red je bil soglasno potrjen.

Sprejeti sklepi:

  1. Razširi se članstvo v društvu:  Marjeta Humar in Tone Stele ponudita prijavnice članom NSi, Matevž Skamen vsem ki so sodelovali pri zborniku, Leon Pirman pa članom SDS.
  2. Branko Novak odpre spletno stran, ki se bo glasila demos.nakamniskem.si.
  3. Društvo v januarju 2011, ob obletnici ustanovitve Demosa, organizira proslavo. V kolikor bo do takrat izšla tudi knjiga Franceta Tomšiča, se predstavitev te knjige  vključi v proslavo. V vsebino proslave se vključi tudi predstavitev našega društva.
  4. Letna članarina je 20 EUR. Članarina se bo plačala za leto 2011, saj letos še ni članarine.

Občini Kamnik o soorganizaciji decemberske

  1. Občini Kamnik se pošlje pobuda za skupno organizacijo proslave ob 20.obletnici plebiscita

Seja zaključena ob 22h

Zapisal: Leon Pirman 

Pobuda Društva županu Marjanu Šarcu

Objavljeno: .

Predlog za skupno organizacijo praznovanja dneva samostojnosti in enotnosti

18.11.2010 smo ustanovili Društvo Demos na Kamniškem. Naše poslanstvo je tudi ohranjanje in obeleževanje spominov na obdobje demokratizacije in osamosvajanja Slovenije.Če je bila izdaja zbornika Demos na Kamniškem enkratno dejanje, povezano s praznovanjem dvajsetletnice prvih svobodnih, demokratičnih in večstrankarskih volitev po drugi svetovni vojni, pa je bila ustanovitev društva usmerjena bolj dolgoročno. Združiti želimo nekdanje udeležence in podpornike demokratičnih prizadevanj na Kamniškem, k sodelovanju pa želimo povabiti vse, ki jim ni mar za nadaljnji razvoj demokracije v naši mladi Sloveniji.

23. decembra 1990 smo se volivci na plebiscitu odločili, da želimo živeti v samostojni in neodvisni Sloveniji. 26. 12. 1990 je Skupščina Republike Slovenije na skupni seji vseh treh zborov slovesno razglasila rezultate glasovanja na plebiscitu. Naj posebej poudarimo, da smo takrat imeli Kamničani kar štiri poslance – dr. Angelco Žirovnik, Franceta Tomšiča, Branka Novaka in Jožeta Berleca, in prav vsi štirje so se udeležili tega zgodovinskega zasedanja.

Skupščina RS je tako že leta 1991 sprejela Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, s katerim je 26. december razglasila za državni praznik – dan samostojnosti (Uradni list RS/I, št. 26/91 z dne 21. 11. 1991), s kasnejšimi spremembami zakona pa se je praznik preimenoval v dan samostojnosti in enotnosti.

Upravni odbor društva meni, da je dvajsetletnica plebiscita primeren trenutek, da tudi v Kamniku organiziramo slovesnost, s katero bomo obeležili spomin na prelomni zgodovinski dogodek, ko smo se državljani RS izrekli za samostojno državo in tako podali pravno podlago za dokončne osamosvojitvene korake. Simbolni pomene plebiscita, ki se kaže tudi v poimenovanju praznika, je največji razlog, da se v praznovanje vključi tudi Občina Kamnik. Zato predlagamo, da sprejemete naš predlog in nam vašo odločitev čim prej. posredujete. Predlagamo, da oblikujemo skupni organizacijski odbor, ki bo prevzel odgovornost za vsebinko in organizacijsko izvedbo slovesnosti. Upravni odbor društva je imenoval Marjeto Humar, Leona Pirmana in Igorja Podbrežnika, da s strani društva sodelujejo v skupnem organizacijskem odboru.

Prepričani smo, da se boste odzvali na našo pobudo. Prosimo vas, da nam vašo odločitev posredujete najkasneje do 1.12. 2010, da bomo imeli dovolj časa za kvalitetno pripravo in izvedbo prireditve.

Lep pozdrav!

Igor Podbrežnik, predsednik