1. seja UO društva

Objavljeno: .

Zapisnik 1. seje upravnega odbora društva demos na kamniškem

Prisotni: Igor Podbrežnik, Leon Pirman, Tone Stele, Marjeta Humar in Branko Novak

Ppravičeno odsotni: Matevž Skamen, Franc Grkman in Marjan Jerman.

Dnevni red seje::

  1. Delovne zadolžitve posameznih članov UO (članstvo, odnosi z javnostjo, itd)
  2. Predlog postavitve spletne strani (Branko Novak)
  3. Sklep o začetku priprave letnega delovnega načrta in načrta finančnega poslovanja društva
  4. Predlog sklepa o članarini
  5. Predlog sklepa, da podamo ponudbo Občini Kamnik za skupno organizacijo občinske proslave ob 20. letnici plebiscita.

Dnevni red je bil soglasno potrjen.

Sprejeti sklepi:

  1. Razširi se članstvo v društvu:  Marjeta Humar in Tone Stele ponudita prijavnice članom NSi, Matevž Skamen vsem ki so sodelovali pri zborniku, Leon Pirman pa članom SDS.
  2. Branko Novak odpre spletno stran, ki se bo glasila demos.nakamniskem.si.
  3. Društvo v januarju 2011, ob obletnici ustanovitve Demosa, organizira proslavo. V kolikor bo do takrat izšla tudi knjiga Franceta Tomšiča, se predstavitev te knjige  vključi v proslavo. V vsebino proslave se vključi tudi predstavitev našega društva.
  4. Letna članarina je 20 EUR. Članarina se bo plačala za leto 2011, saj letos še ni članarine.

Občini Kamnik o soorganizaciji decemberske

  1. Občini Kamnik se pošlje pobuda za skupno organizacijo proslave ob 20.obletnici plebiscita

Seja zaključena ob 22h

Zapisal: Leon Pirman