Pobuda Društva županu Marjanu Šarcu

Objavljeno: .

Predlog za skupno organizacijo praznovanja dneva samostojnosti in enotnosti

18.11.2010 smo ustanovili Društvo Demos na Kamniškem. Naše poslanstvo je tudi ohranjanje in obeleževanje spominov na obdobje demokratizacije in osamosvajanja Slovenije.Če je bila izdaja zbornika Demos na Kamniškem enkratno dejanje, povezano s praznovanjem dvajsetletnice prvih svobodnih, demokratičnih in večstrankarskih volitev po drugi svetovni vojni, pa je bila ustanovitev društva usmerjena bolj dolgoročno. Združiti želimo nekdanje udeležence in podpornike demokratičnih prizadevanj na Kamniškem, k sodelovanju pa želimo povabiti vse, ki jim ni mar za nadaljnji razvoj demokracije v naši mladi Sloveniji.

23. decembra 1990 smo se volivci na plebiscitu odločili, da želimo živeti v samostojni in neodvisni Sloveniji. 26. 12. 1990 je Skupščina Republike Slovenije na skupni seji vseh treh zborov slovesno razglasila rezultate glasovanja na plebiscitu. Naj posebej poudarimo, da smo takrat imeli Kamničani kar štiri poslance – dr. Angelco Žirovnik, Franceta Tomšiča, Branka Novaka in Jožeta Berleca, in prav vsi štirje so se udeležili tega zgodovinskega zasedanja.

Skupščina RS je tako že leta 1991 sprejela Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, s katerim je 26. december razglasila za državni praznik – dan samostojnosti (Uradni list RS/I, št. 26/91 z dne 21. 11. 1991), s kasnejšimi spremembami zakona pa se je praznik preimenoval v dan samostojnosti in enotnosti.

Upravni odbor društva meni, da je dvajsetletnica plebiscita primeren trenutek, da tudi v Kamniku organiziramo slovesnost, s katero bomo obeležili spomin na prelomni zgodovinski dogodek, ko smo se državljani RS izrekli za samostojno državo in tako podali pravno podlago za dokončne osamosvojitvene korake. Simbolni pomene plebiscita, ki se kaže tudi v poimenovanju praznika, je največji razlog, da se v praznovanje vključi tudi Občina Kamnik. Zato predlagamo, da sprejemete naš predlog in nam vašo odločitev čim prej. posredujete. Predlagamo, da oblikujemo skupni organizacijski odbor, ki bo prevzel odgovornost za vsebinko in organizacijsko izvedbo slovesnosti. Upravni odbor društva je imenoval Marjeto Humar, Leona Pirmana in Igorja Podbrežnika, da s strani društva sodelujejo v skupnem organizacijskem odboru.

Prepričani smo, da se boste odzvali na našo pobudo. Prosimo vas, da nam vašo odločitev posredujete najkasneje do 1.12. 2010, da bomo imeli dovolj časa za kvalitetno pripravo in izvedbo prireditve.

Lep pozdrav!

Igor Podbrežnik, predsednik