Praznik: Dvajset let slovenske vojske

Objavljeno: .

V petek, 13.maja 2011, je 20. obletnici obstoja enega ključnih atributov slovenske državnosti – Slovenske vojske v Galeriji Veronika potekalo predavanje podpolkovnika Branka Podbrežnika o ustroju, značilnostih in vključenosti Slovenske vojske v zavezniške vojaške strukture ter viziji njenega prihodnjega razvoja.

 Podpolkovnik Branko Podbrežnik Smo najbolj srečna genracija v zgodovini Slovencev, v dvajsetih letih smo bili priča in neposredni udeleženci največjih dosežkov našega naroda. Prehodili smo pot v samostojno državno življenje, postali smo del združene Evrope, vključili smo se v Evroatlantske povezave. Vse odločitve smo sprejeli na najbolj demokratičen način - s plebiscitnim in referendumskim odločanjem.

Skrbi nas, da Slovenija ne bo imela srečne prihodnosti, če bomo omalovaževali naše najpomembnejše dosežke in če  bomo namesto  dogodkov, ki so nas združevali, poudarjali stare spore iz časov državljanskega spopada  in delitve, ki razdvajajo slovenski narod. Društvo Demos na Kamniškem bo ob 20 obletnici samostojne Slovenije pripravilo vrsto prireditev, ki bodo odprte za vse in ki bodo skušale osvetliti najpomembnejša dogajanja iz osamosvojitvenih časov. Veseli smo, da so se nam v naših prizadevanjih pridružili prav vsi, ki so bili takrat pripravljeni darovati svoje znanje in izkušnje na oltar naše domovine, nekateri so darovali tudi svoje zdravje in življenja.

Bodimo ponosni, da smo Slovenke in Slovenci!

{module 95}

Preberite tudi društveno vabilo na predavabje in osebne podatke predavatelja:

 

Vabimo vas na predavanje

DVAJSET LET SLOVENSKE VOJSKE

v petek, 13. maja 2011, ob 19. uri bo v Galeriji Veronika v Kamniku

predaval
podpolkovnik Branko Podbrežnik

 

Člani Društva Demos na Kamniškem in Občinskega združenjaslovenskih častnikov Kamnik vas vabimo, da se udeležite dogodka, ki ga organiziramo ob prazniku Slovenske vojske. Veseli smo, da nam bo razvoj naše vojske, njeno vključenost v zavezniške vojaške strukture in vizijo njenega prihodnjega razvoja predstavil naš Kamničan, podpolkovnik Branko Podbrežnik, ki aktivni častnik SV že od prvega dne njenega nastajanja.

Prvi zametki Slovenske vojske v samostojni Sloveniji segajo v maj leta 1991, ko se  je v 710. učnem centru Pekre in 510. učnem centru Ig pri Ljubljani začelo izvajanje poskusnega vojaškega roka s prvo generacijo slovenskih vojakov v novejši zgodovini naše države. Letos Slovenska vojska praznuje 20-letnico svojega delovanja v samostojni Sloveniji. V 20 letih se je razvila v moderno, visoko usposobljeno in kredibilno inštitucijo, ki uživa visok ugled doma in v tujini ter se učinkovito postavlja ob bok silam z daljšo tradicijo. Več lahko preberete na povezavi s spletno stranjo SV,  med drugim tudi delovanju 510. učnega centra Ig, kjer je podpolkovnik Podbrežnik opravljal eno od svojih prvih  poveljniških dolžnosti.

O predavatelju:

Podpolkovnik Branko Podbrežnik se je rodil 19. septembra 1963 v Ljubljani. Po izobrazbi je univerzitetno diplomirani politolog, smer obramboslovje. Vojaško kariero je začel leta 1982 v Šoli rezervnih oficirjev pehote v Bileći. Po šolanju je v obdobju med leti 1983 in 1990 opravljal naloge poveljnika voda in čete v rezervni sestavi planinske brigade. V Teritorialni obrambi Republike Slovenije se je zaposlil 15. aprila 1991 kot poveljnik učnega voda v 510. Učnem centru Ig. Zaradi aktivnega sodelovanja v pripravah na slovensko osamosvojitev ima status veterana vojne za Slovenijo.

Dolžnosti v Slovenski vojski:

 • 1991-1992 vodja učne enote (učni vod) in vodja organizacijske enote (učne čete) v 510. učnem centru Ig,
 • 1992-1994 poveljnik učne čete in štabni častnik v 510. učnem centru Ljubljana,
 • 1994-2001 štabni častnik na področju operative in učnih zadev v RŠTO oz. GŠSV,
 • 2001-2004 vojaški pomočnik namestnika načelnika Generalštaba,
 • 2004-2007 poveljnik 18. BJRKBO ,
 • 2007-2010 načelnik sektorja za kadre/ G 1 na Poveljstvu sil.

Izobraževanja in pomembnejša usposabljanja:

 • 1978 – 1982 Tehnična šola za lesarstvo v Ljubljani
 • 1982 – 1983 ŠRO Bileča, tečaj za izvidnike v Pančevu in stažiranje v Kumanovu
 • 1983 – 2003 FDV – politologija /obramboslovje Ljubljana
 • krajši funkcionalni tečaji doma in v tujini
 • 2005-2006 višje štabno vojaško izobraževanje in usposabljanje na Poveljniško štabni šoli
 • 2010–2011 generalštabno vojaško izobraževanje in usposabljanje na Poveljniško štabni šoli

Aktivno sodeloval pri načrtovanju in  vodenju številnih vojaških vaj ter vojaško strokovnih usposabljanj. Poleg tega je končal številna funkcionalna usposabljanja iz informatike, s področja dela z ljudmi, vojaškega voditeljstva in delovnopravnih razmerij ter komuniciranja. Govori angleški in srbohrvaški jezik.

Je prejemnik številnih priznanj, med najpomembnejša sodijo bronasta medalja Generala Maistra z meči, bronasta in srebrna medalja SV,  bronasto in srebrno priznanje načelnika GŠSV ter bronasti in srebrni meč PSSV.