Analiza kamniških občinskih volitev 2010

Objavljeno: .

Še malo časa je ostalo županu Marjanu Šarcu in svetnikom Občinskega sveta Občine Kamnik v mandatu 2010-2014, da uresničijo svoje politične cilje in nam, njihovim volivcem, položijo račune. Predstavljamo serijo člankov, ki opisujejo čas volilne kampanje in se trudijo analizirati rezultate udeležencev v tej kampanji. Letos mineva dvajset let po uveljavitvi Zakona o lokalni samoupravi in prvih volitev v občinski svet občine Kamnik. Leta 1994 je bilo območje sedanje občine Komenda še del enotne občine Kamnik. Prve volitve v občinski svet občine kamnik v sedanjem območju so bile leta 1998, ko so potekale tudi prve volitve v novo ustanovljeni občini Komenda.

 

Opažamo, da so aktivnosti za jesenske lokalne volitve 2014 že stekle, zato smo se odločili, da ponovno izpostavimo politične analize lokalnih volitev v letu 2010. Morda bo prebiranje štiri leta starih zapisov komu v pomoč, da pripravi zmagoviti predvolilno kampanjo in se povzpne na kamniški politični vrh.

 Občinske svetnice in svetniki v mandatu 2010 - 2014 z Antonom Tonetom Smolnikarjem, županon od 1994-2010, in županom Marjanom Šarcem, izvoljenim na lokalnih volitvah 2010.

Lokalna samouprava v svojem bistvu pomeni zagotavljanje možnosti neposrednega vplivanja na odločanje v lokalni skupnosti, za katero so pomembna vprašanja, ki se nanašajo na življenje te skupnosti. Lokalne volitve pa nam državljanom ponujajo možnosti, da vplivamo na strukturo lokalne oblasti, zato so neločljivi in naravni del lokalne demokracije kot take. Tudi na lokalnih volitvah morajo biti upoštevana vsa tista načela, ki so se uveljavila v sodobnih demokratičnih volilnih sistemih, kot so predvsem načelo splošne in enake volilne pravice, neposrednost in svobodnost volitev ter tajnost glasovanja. S serijo analitičnih prispevkov, ki so nastali v času kampanje za volitve župana Občine Kamnik v letu 2010, ko se je poslovil dolgoletni župan Anton Tone Smolnikar, in hkrati tudi volitev v Občinski svet občine Kamnik. Članki, objavljeni so bili v spletnem časopisu Kamničan, prikazujejo politične spremembe, ki so se nakazovale v predvolilnem času, opisujejo stanje po končanih volitvah ter napovedujejo spremembe, ki so se zgodile v nadaljevanju. Žal je spletni časopis Kamničan doživel vrsto lastniških sprememb. Žalostno je, da niso poskrbeli, da bi se ohranil bogat arhiv. Tako so se izgubili bogati zapisi, ki bi še kako prispevali k razumevanju obdobja od leta 2005 dalje. Avtor prispevkov o volitvah 2010 je ohranil naslednje zapise, dodaja pa tudi kopijo obširnejše analize o doseženi ravni lokalne demokracije v kamniški občini, ki jo je leta 2012 objavil v Kamniškem zborniku št. 21:

1. Utrinki s soočenja predstavnikov kandidatnih list, ki so leta 2010 nastopale na volitvah v Občinski svet Občine Kamnik

2. Utrinki s prvega soočenja kamniških županskih kandidatov na volitvah 2010

3. Bo Tonin odločil, kdo bo leta 2010 postal novi kamniški župan?

4. Prišel je Marjan Šarec, ki bo zadeve delal drugače

5. Kaj nam pove prvo merjenje javnega mnenja po kamniških volitvah 2010

6. Analiza občinskih volitev 1994-2010 in dosežena raven lokalne demokracije v kamniški občini

Občinski svet Občine Kamnik

 

 

Tagi/značke: občina Kamnik Lokalne volitve Anton Tone Smolnikar Marjan Šarec