Kapelico v Parku spomina in opomina Kamniška Bistrica so oskrunili