Štuhec in Bahovec Komendčanom predstavila Krekovo zapuščino