Dr. Helena Jaklitsch: »Prizadevajmo si za uspešno Slovenijo!«