demos zbornik cas pocasi brise tomsic njegov cas prelomna leta balantic.jpg blagoslov.jpg

Anton Tomažič: Litostrojska izkušnja

Objavljeno: .

<

Litostrojska izkušnja

Za popolnejšo osvetlitev političnega profila in poti Franceta Tomšiča je zanimivo tudi obdobje njegove zaposlitve v velikem industrijskem kompleksu Titovi zavodi Litostoj v 80. letih. Njegovi sodelavci smo opazili vpliv, ki sta ga imela nanj njegovo prejšnje življenje in delo v tujini. Zahodna Nemčija je bila tedaj pač neprimerno bolj demokratična kot Jugoslavija in Franci si kar ni mogel kaj, da nas ne bi ob vsaki priložnosti opozarjal in poučeval o prednostih večstrankarske demokracije. V svojem prispevku skušam prikazati tudi splošno vzdušje, ki je tedaj vladalo v »delovnih organizacijah«, kjer naj bi teoretično delovalo samoupravljanje, praktično pa je glede upravljanja pri delavcih prevladovala apatija, odločilno vlogo so še vedno imele »družbenopolitične organizacije«. Manj pa je danes znano, da je glede svobode izražanja že vse bolj prevladoval dokaj kritični diskurz, kot se je odražal iz disidentskih krogov in medijev širše slovenske družbe.

 

Tagi/značke: France Tomšič Litostrojska stavka simpozij Anton Tomažič